Skupina Srovnejto si klade za cíl budovat a udržovat firemní kulturu zakládající se na poctivosti a transparentnosti. V rámci této kultury má každý zaměstnanec i jakákoliv další dotčená osoba příležitost bez strachu z represí upozornit na jakékoliv nelegální aktivity, etické pochybení, nehospodárné jednání nebo vážné porušení jak obecných, tak interních pravidel. Skupina Srovnejto, do níž spadají společnosti jako Srovnejto.cz a.s., ePojisteni.cz s.r.o., Tarifomat, s.r.o. a Elephant Orchestra, s.r.o., garantuje, že všechna oznámení budou prošetřena spravedlivě a v souladu s platnými právními normami.

Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing)