1. Naše firemní kultura je postavená na principu korektních vztahů a vzájemné důvěry mezi zaměstnanci. Stejný princip uplatňujeme i ve vztahu k externím partnerům/institucím.

2. Jsme přesvědčeni, že jednotlivé aspekty fungující a věrohodné firemní kultury jsou klíčem nejen ke spokojenosti zaměstnanců, ale i ke dlouhodobému budování jedinečného brandu Srovnejto.cz, a s tím spojené dobré reputace společností skupiny Srovnejto.cz.

3. Diskriminace v jakékoli formě na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, či světového názoru je zakázaná.

4. Přirozenou součástí našeho pracovního prostředí je spolupráce založená na dobrých mezilidských/profesních vztazích s akcentem na vzájemný respekt/podporu a spravedlivé řešení pracovněprávních záležitosti. Dodržujeme obezřetnou personální politiku a dbáme o rozvoj svých zaměstnanců s akcentem na profesionalitu a etické chování.

5. Hlásíme se k trvale udržitelnému rozvoji, inovativnosti a podpory profesního růstu zaměstnanců.

6. Dodržujeme zákony, interní předpisy a pravidla etického jednání v zájmu předcházení praní špinavých peněz, korupce, podvodů, střetů zájmů, atd.

7. Dodržujeme regulatorní/legislativní/interní pravidla v oblasti regulace a reportingu vůči státním orgánům, a to zejména ve vztahu k ČNB.

8. Respektujeme pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujeme se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

9. Veškerou reklamu vedeme pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

10. Vedení společností skupiny Srovnejto.cz se zavazuje k nulové toleranci ke korupci/podvodům.